Начало » Решения » Решение ЕП-№ 148/15.05.2009

Решение № ЕП-148/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-148
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "АТАКА" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 7 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "АТАКА" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа),  внесени от представляващия партията Волен Николов Сидеров, който представи предложението  с приложените необходими документи за регистрация по чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "АТАКА" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
2. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ
3. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
4. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
5. ДАНЧО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
6. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
7. НИКОЛА НИКОЛОВ РАЧЕВ
8. РУМЕН АТАНАСОВ ВАТАШКИ
9. ТОДОР ПЕТКОВ ХРИСТЕВ
10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
11. СЛАВ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ
12. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
13. ОГНЯН ЯНАКИЕВ СТОИЧКОВ
14. КАТЯ ВАЛЕРИЕВА ВУШЕВА
15. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
16. АНИТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
17. ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ММ/ЗТ

Всички решения