Начало » Решения » Решение ЕП-№ 147/15.05.2009

Решение № ЕП-147/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-147
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - Враца

Постъпило е предложение вх. № 264 от 15 май 2009 г. от упълномощения представител на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - Враца, В. Драганов, с което се предлага членът на РИК - Враца, Борислав Кирилов Тошев от квотата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ да бъде освободен, като на негово място бъде назначена за член на РИК - Враца, Малинка Георгиева Михайлова от същата политическа сила. Към предложението е приложена молба от Борислав Кирилов Тошев за освобождаването му като член на РИК - Враца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Враца, Борислав Кирилов Тошев и анулира удостоверение № 8 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца, Малинка Георгиева Михайлова, ЕГН **********, и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Враца.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

ММ/ЛТ

Всички решения