Начало » Решения » Решение ЕП-№ 146/15.05.2009

Решение № ЕП-146/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-146
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение номер ЕП-35 от 16 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и молба вх. № 261 от 15 май 2009 г. от председателя РИК - Пловдив № 16, за допусната грешка при изписване ЕГН на члена на РИК - Пловдив № 16, Георги Николов Кърпаров Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

Р  Е  Ш  И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-35 от 16 април 2009 г., като ЕГН на члена на РИК - Пловдив № 16, вместо ЕГН ********** да се чете "ЕГН **********", анулира удостоверение № 8 от 15 април 2009 г. и издава ново удостоверение с поправеното ЕГН.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Пловдив № 16.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ММ/ЛТ

Всички решения