Начало » Решения » Решение ЕП-№ 144/14.05.2009

Решение № ЕП-144/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-144
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” – ПП “Демократи за силна България”, ПП “Обединени земеделци”, ПП “Българска социалдемократическа партия”, ПП “Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за избир

Постъпило е предложение от представляващите коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 4 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на коалицията от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Радикалдемократическа партия в България" (Приложение № 31 от изборните книжа), 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа), 9 бр. свидетелства за съдимост и 9 бр. декларации по чл. 5, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Радикалдемократическа партия в България"  за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

1. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
2. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
3. ПЕТЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА
4. СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ТАФРОВ
5. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
6. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
7. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
8. ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ
9. ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ
10. АНИ ЙОСИФОВА ЦВЕТКОВА
11. ЮСЕФ ЕЗ ЕДИН АХМЕД ДАКАК
12. ПОЛИНА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
13. ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
14. АЙРИН АЛИК ИБРЯМОВА
15. ТЕОДОР ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ
16. РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА РАЧЕВА
17. АТАНАС ЙОРДАНОВ ЕНГЬОЗОВ

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения