Начало » Решения » Решение ЕП-№ 143/14.05.2009

Решение № ЕП-143/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-143
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "Движение за права и свободи" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 7 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "Движение за права и свободи" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа),  и пълномощно № 31 от 12.05.2009 г. от представляващия партията Ахмед Демир Доган на Севджан Юсеинова Хасанова да представи предложение  с приложените необходими документи за регистрация по чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "Движение за права и свободи" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "Движение за права и свободи" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
2. ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
3. МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
4. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
5. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА- КОПАРОВА
6. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
7. РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ
8. ЛАЛО ПАЦЕВ КАМЕНОВ
9. МЕДИХА ЙЪЛМАЗОВА ТОСУНОВА
10. ЕМИНЕ ФИКРИ ГЮЛЕСТАН
11. ДЖУНЕЙТ НЕХАТОВ КАНТАРОВ
12. ИКМАЛ ЮСЕИНОВА ДЖОМОВА
13. БОЙКО СТОЯНОВ ОПЪРЛАКОВ
14. НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
15. ЛЮДМИЛ ДОЧЕВ ГЕОРГИЕВ
16. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
17. ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

МР/ЗТ

Всички решения