Начало » Решения » Решение ЕП-№ 142/14.05.2009

Решение № ЕП-142/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-142
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: разрешаване на Национален център за изучаване на общественото мнение за провеждане на социологически проучвания в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 257 от 14 май 2009 г. от ръководителя на Национален център за изучаване на общественото мнение Лидия Йорданова за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от Решение на Народното събрание за създаване на Национален център за изучаване на общественото мнение; инструкция за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на Национален център за изучаване на общественото мнение за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-18 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

Разрешава на Национален център за изучаване на общественото мнение да провежда социологически проучвания в изборния ден 7 юни 2009 г.

До 2 юни 2009 г. Национален център за изучаване на общественото мнение да представи в ЦИКЕП списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 5 юни 2009 г. Национален център за изучаване на общественото мнение  да представи в РИК заверен от ЦИКЕП списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

СПД/ЛТ

 

 

Всички решения