Начало » Решения » Решение ЕП-№ 141/14.05.2009

Решение № ЕП-141/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-141
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “Българска нова демокрация” (БНД) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "Българска нова демокрация" (БНД) за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 6 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "Българска нова демокрация" (БНД) (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "Българска нова демокрация" (БНД) за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "Българска нова демокрация" (БНД) за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
2. ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
3. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
4. САВА ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
5. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
6. ГАНИ ТРЕНДАФИЛОВ СТАМОВ
7. ХРИСТО САВЧЕВ ХРИСТОВ
8. КРИКОР БОХОС ТОПАКБАШИЯН
9. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
10. КОНСТАНТИН ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ
11. РАДИНА ДИМОВА МАРИНЧЕВА
12. ЧОНКА ДОНЕВА СТОЯНОВА
13. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
14. МАРИЯ ЛЮСИЕН АНТОНОВА
15. МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛЕВСКА
16. ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
17. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения