Начало » Решения » Решение ЕП-№ 140/14.05.2009

Решение № ЕП-140/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-140
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, съставена от партия Българска социалистическа партия, партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Българска социалдемократи", партия "РОМА", партия Комунистическа партия на България, партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова зора" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 5 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ (Приложение № 31 от изборните книжа), 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, съставена от партия Българска социалистическа партия, партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Българска социалдемократи", партия "РОМА", партия Комунистическа партия на България, партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова зора" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

1. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН
2. ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
3. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
4. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
5. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
6. РУМЯН СЕРГЕЕВ РУСИНОВ
7. АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
8. ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА
9. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
10. ДРАГОШ БОГДАНОВ МЕТОДИЕВ
11. ЕЛКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
12. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ
13. ЖАСМИНА ЖЕЛЯЗКОВА МИРЧЕВА- СИРАКОВА
14. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
15. НИКОЛАЙ ЮРИЕВ МАРТИНОВ
16. КАЛОЯН ДРАГОМИРОВ ПАРГОВ
17. ЕРИК ВАЛЕНТИНОВ РАНГЕЛОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения