Начало » Решения » Решение ЕП-№ 14/07.04.2009

Решение № ЕП-14/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-14
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: обявяване на решенията на районните избирателни комисии

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2, и чл. 26, ал. 2 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на видно и общодостъпно място в сградата, в която се помещават.

2. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на районната избирателна комисия веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му.

3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място, подписват се от председателя и секретаря на РИК и се подпечатват с печата на комисията.

4. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват датата и часът на сваляне, и се съхраняват в архива на комисията.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения