Начало » Решения » Решение ЕП-№ 137/13.05.2009

Решение № ЕП-137/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-137
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Враца

Постъпило е предложение вх. № 238 от 13 май 2009 г. от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ПП "Движение за права и свободи" - Враца, за замяна на члена на РИК - Враца, Огнян Димитров Пищиков. Към предложението е приложена и молба от Огнян Димитров Пищиков да бъде освободен като член на РИК - Враца по лични причини.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Враца, Огнян Димитров Пищиков и анулира удостоверение № 14 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца, Галина Илиева Кирилова, ЕГН , и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Враца.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЗТ

Всички решения