Начало » Решения » Решение ЕП-№ 136/13.05.2009

Решение № ЕП-136/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-136
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Смолян

Постъпило е предложение вх. № 221 от 12 май 2009 г. от областния управител на област Смолян, придружено с предложение от областния председател на ДПС - Смолян, Ахмед Мехмедов Хутев, с което се предлага членът на РИК - Смолян, Евгени Недков Дилов от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява задълженията си, като на негово място бъде назначена за член на РИК - Смолян, Милена Славкова Христова от същата политическа сила. Към предложението е приложена молба от Евгени Недков Дилов за освобождаването му като член на РИК - Смолян.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Смолян, Евгени Недков Дилов и анулира удостоверение № 12 от 16 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Смолян, Милена Славкова Христова, ЕГН , и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Смолян.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения