Начало » Решения » Решение ЕП-№ 135/13.05.2009

Решение № ЕП-135/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-135
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Ловеч

Постъпило е предложение вх. № 233 от 13 май 2009 г. от Димитър Горов от Коалиция за България - Ловеч, за замяна на члена на РИК - Ловеч, Пламен Янков Печев поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Към предложението е приложена и молба от Пламен Янков Пенчев.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Ловеч, Пламен Янков Печев и анулира удостоверение № 8 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Ловеч, Кирил Митков Кайнакчиев, ЕГН , и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Ловеч.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РН/ЗТ

 

Всички решения