Начало » Решения » Решение ЕП-№ 134/13.05.2009

Решение № ЕП-134/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-134
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 232 от 13 май 2009 г. от РИК - Кюстендил, за допусната грешка при изписване името на члена на РИК - Кюстендил Мютелиме Алиева Асанова Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-67 от 21 април 2009 г.

1.Фамилното име на члена на РИК - Кюстендил, вместо Мюлтелиме Алиева Асенова, да се чете Мюлтелиме Алиева Асанова, анулира удостоверение № 15 от 21 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

2. Името на члена на РИК - Кюстендил, вместо Вася Панталеева Пешева, да се чете "Вася Пантелеева Пешева", анулира удостоверение № 22 от 21 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кюстендил.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЗТ

 

Всички решения