Начало » Решения » Решение ЕП-№ 133/13.05.2009

Решение № ЕП-133/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-133
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "ГЕРБ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 3 на 13.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ГЕРБ" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа),  и решение № 99-00-ГИК-098/11.05.2009 г. на Изпълнителната комисия на "ГЕРБ" за утвърждаване на кандидати за членове на Европейския парламент на политическата партия.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "ГЕРБ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
2. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ УРУЧЕВ
3. ИЛИАНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
4. ЕМИЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
5. МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
6. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КОВАЧЕВ
7. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА
8. ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ
9. РОСИЦА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
10. СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТКОВ
11. АНА ВЛАДИМИРОВА СТРАШИМИРОВА
12. СТЕФАН ИВАНОВ ШИЛЕВ
13. ПАВЛИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
14. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
15. МАРИЯ ЙОСИФОВА РАБАДЖИЙСКА
16. РЕНЕТА РАШЕВА РАШКОВА
17. АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения