Начало » Решения » Решение ЕП-№ 132/13.05.2009

Решение № ЕП-132/13.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-132
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 1 на 13.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" (Приложение № 31 от изборните книжа), 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа), декларация на кандидата Савино Сашо Батанов, който е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз. (Приложение № 35 от изборните книжа) и удостоверение за право на участие в изборите за същия кандидат, издадено от 27 април 2009 г. от Гражданска служба ІV, гр. Улм, Федерална република Германия, придружено  с легализиран превод на български език.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
2. АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
3. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
4. БИЛЯНА ИЛИЕВА РАЕВА
5. ДАНИЕЛА КИРИЛОВА РУСЕВА
6. ЛЮДМИЛА МИЛКОВА ИВАНОВА
7. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ
8. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
9. ПЕНКА НИКОЛОВА НЕНКОВА
10. ГАЛИНА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА
11. САВИНО САШО БАТАНОВ
12. ИВО СТОЯНОВ ЧИФЛИЧКИ
13. КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ТАГАРЕВА
14. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
15. СВЕТЛОЗАР БЛАГОЕВ ДОЙЧЕВ
16. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ
17. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ААн/ЗТ

Всички решения