Начало » Решения » Решение ЕП-№ 131/12.05.2009

Решение № ЕП-131/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-131
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: жалба на Павел Димитров Паунов, председател на Областен съвет на СДС – Видин

С вх. № 135 от 3 май 2009 г. е постъпила жалба до Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България от Павел Димитров Паунов, председател на Областен съвет на СДС - Видин срещу Решение № 10 от 30.04.2009 г. на Районната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

След окомплектоване на цялата преписка към жалбата са приложение: становище на Районната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент - Видин, Решение № 10 от 30.04.2009 г. на РИКЕП - копие, особено мнение от Сашка Божкова Бизеранова - копие, жалба от Ваньо Петков Иванов, представляващ коалиция ОДС - копие, възражение от Венелин Илиев Иванов, председател на Общинския съвет на БСП - Грамада - копие, жалба от Момчил Станков - председател на ДСБ - Видин - копие, предложение за състава на СИК от община Грамада, Видинска област - копие, протокол от проведените консултации между политическите сили в община Грамада за броя и състава на СИК - копие, пълномощни на жалбоподателите - копие, разпределение на квотите съгласно чл. 9 от Решение на ЦИКЕП № ЕП-13 от 7 април 2009 г. - копие.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, след като се запозна с жалбата установи, че същата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. В жалбата се сочат оплаквания, че неправилно е приложен квотният принцип при назначението на ръководствата на СИК 004 - с. Тошевци и СИК 008 - с. Милчина лъка, община Грамада, при което е нарушен чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-13 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП (т. 9).

Обжалваното Решение № 10 от 30 април 2009 г. на РИКЕП - Видин е взето с необходимото мнозинство при спазване на ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-13 от 7 април 2009 г.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 12.

        

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Павел Димитров Паунов, председател на Областен съвет на СДС - Видин срещу Решение № 10 от 30.04.2009 г. на Районна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския съвет от Република България.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

ЕМ/МБ

Всички решения