Начало » Решения » Решение ЕП-№ 128/12.05.2009

Решение № ЕП-128/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-128
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии НАПРЕД ВМРО-Българско национално движение,Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден,Единна Народна Партия за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия, представлявана от председателите на съставляващите я партии Красимир Дончев Каракачанов, Стефан Петров Личев, Петър Иванов Стоянович и Мария Капон. Заявлението е внесено чрез пълномощника на коалицията  Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН , съгласно пълномощно, издадено от председателите на партиите, съставляващи коалицията и е заведено под номер 10 на 10.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 9 април 2009 г. за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 7 юни 2009 г., образци от подписите на представляващите коалицията и на пълномощника на коалицията, банков документ от 9 май 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна
сметка в БНБ по чл. 52, ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ и документи за съставляващите я партии, както следва:

1. За политическа партия "ВМРО - Българско национално движение": удостоверение от 6 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "ВМРО - Българско национално движение", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 8176 от 1999 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "ВМРО - Българско национално движение", удостоверение изх. № 48-00-057 от 9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за "ВМРО - Българско национално движение", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "ВМРО - Българско национално движение".

2. За политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ": удостоверение от 13 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Земеделски народен съюз", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 7509 от 1997 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", удостоверение изх. № 48-00-059 от 13.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три
години за "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "Земеделски народен съюз".

3. За политическа партия Движение "Гергьовден": удостоверение от 6 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Гергьовден", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 15549 от 1997 г. за първоначална регистрация на партията Движение "Гергьовден", удостоверение изх. № 48-00-056 от 9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията Движение "Гергьовден" за последните три години, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията Движение "Гергьовден".

4. За политическа партия "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ": удостоверение от 8 май 2009 г. на Софийски градски
съд за актуално състояние на партията "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 337 от 2008 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", удостоверение изх. №  48-00-113/08.05.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последната година на "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".

Към заявлението е приложен и списък, съдържащ 34 750 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на коалиция от партии НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден и Единна народна партия за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка
с чл. 53, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България


Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

АТ/ЛТ

 

Всички решения