Начало » Решения » Решение ЕП-№ 127/12.05.2009

Решение № ЕП-127/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-127
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: възражение срещу решение на РИК - Пазарджик

Постъпило е възражение от Станимир Велчев - представител на Коалиция за България община Панагюрище, с вх. № 190 от 11.05.2009 г. срещу решение № 11 от 7 май 2009 г. на РИК - Пазарджик, за назначаване съставите на СИК в община Панагюрище № 7, 9, 14, 20, 26, 32, 34 и 36. Излагат се доводи за неправилност на решението, тъй като РИК - Пазарджик, е извършила поименно разместване на предложените лица за членове на СИК. С това си действие РИК не се е съобразила изцяло с направеното от кмета на община Панагюрище предложение. Твърди се, че е нарушена постигнатата между политическите партии договореност за състава на СИК на територията на община Панагюрище.

Решението на РИК - Пазарджик, е обявено на 7 май 2009 г. в 19,00 ч., видно от отбелязването върху копието, което е приложено към преписката. Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ решенията на РИК могат да бъдат обжалвани пред ЦИКЕП в тридневен срок от съобщаването им.  Възражението е постъпило в ЦИКЕП по факс на 11 май 2009 г., 8,28 ч., от което следва, че е след законоустановения срок за обжалване, който е изтекъл на 10 май 2009 г. в 19,00 ч.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Станимир Велчев - представител на Коалиция за България за община Панагюрище, срещу решение № 11 от 7 май 2009 г. на РИК - Пазарджик, като недопустимо.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения