Начало » Решения » Решение ЕП-№ 123/12.05.2009

Решение № ЕП-123/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-123
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: жалба относно нарушение правилата на предизборната кампания

Постъпила е жалба от областния ръководител на партия "ГЕРБ" за област София-град с вх. № 215, 217 и 228 от 12.05.2009 г. В жалбата се прави оплакване, че се излъчват реклами на партия БСП в националните телевизионни канали и се публикуват печатни материали в националните печатните медии. Твърди се, че е нарушение на чл. 60 от ЗИЧЕПРБ.

Жалбата е недопустима, доколкото ЦИКЕП притежава правомощия за контрол само относно провеждане на предизборната кампания съгласно чл. 25, ал. 1, т. 15 от ЗИЧЕПРБ. Не съществува забрана в ЗИЧЕПРБ за агитация извън рамките на предизборната кампания. Ако е налице такава, тя е извън материалноправната и времевата компетентност на ЦИКЕП.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 60 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областния ръководител на партия "ГЕРБ" за област София-град като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения