Начало » Решения » Решение ЕП-№ 121/12.05.2009

Решение № ЕП-121/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-121
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - Благоевград

Постъпило е писмо вх. № 194 от 11 май 2009 г. от областния управител на област Благоевград, придружено с предложение от областния председател на СДС - Благоевград, Ясен Димитров Попвасилев, с което се предлага членът на РИК - Благоевград, Георги Крумов Манзуров от квотата на коалиция "Обединени демократични сили" да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява задълженията си, като на негово място бъде назначена за член на РИК - Благоевград, Димитрина Симеонова Петрова същата политическа сила. Към предложението е приложена молба от Георги Манзуров за освобождаването му като член на РИК - Благоевград.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Благоевград, Георги Крумов Манзуров и анулира удостоверение № 20 от 21 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Благоевград, Димитрина Симеонова Петрова, ЕГН, и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Благоевград.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения