Начало » Решения » Решение ЕП-№ 120/12.05.2009

Решение № ЕП-120/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-120
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение номер ЕП-44 от 16 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 220 от 12 май 2009 г. на председателя на РИК - Пазарджик, за допусната грешка при изписването на бащиното име на члена на комисията Анета Варадинова Попова, която грешка е допусната в изписването в предложението на областния управител на област Пазарджик Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-44 от 16 април 2009 г., като бащиното име на члена на РИК - Пазарджик, Анета Варадинова Попова, да се чете "Анета Верадинова Попова".

Анулира удостоверение № 14 от 16 април 2009 г., като се издаде ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Пазарджик.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ИГ/ЗТ

Всички решения