Начало » Решения » Решение ЕП-№ 113/11.05.2009

Решение № ЕП-113/11.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-113
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - Плевен

Постъпило е писмо вх. № 197 от 11 май 2009 г. от председателя на РИК - Плевен, с което се съобщава, че поради невъзможност да изпълнява задълженията си членът на РИК - Плевен, Борислав Петров Блажев от квотата на коалиция Движение "НАПРЕД" моли да бъде освободен. Към писмото е приложено и предложение от коалиция Движение "НАПРЕД"  на негово място бъде назначен за член на РИК - Плевен, Илиян Славейков Йончев същата политическа сила.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Плевен, Борислав Петров Блажев и анулира удостоверение № 24 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Плевен, Илиян Славейков Йончев, ЕГН , и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Плевен.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения