Начало » Решения » Решение ЕП-№ 112/11.05.2009

Решение № ЕП-112/11.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-112
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка В Решение номер ЕП-52 от 17 април 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 198 от 11 май 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия - Плевен, за допусната грешка при изписване фамилното име на члена на комисията Детелин Цветанов Духлински Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-52 от 17 април 2009 г., като фамилното име на члена на РИК - Плевен, вместо Детелин Цветанов Духленски да се чете Детелин Цветанов Духлински. Анулира удостоверение № 5 от 17 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Плевен.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ


 

Всички решения