Начало » Решения » Решение ЕП-№ 108/10.05.2009

Решение № ЕП-108/10.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-108
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: разрешаване на “БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД – ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ за провеждане на социологически проучвания в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 187 от 8 май 2009 г. от изпълнителния директор на "БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Кънчо Стойчев за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени нотариално заверено удостоверение № 20090429155338 от 29 април 2009 г., издадено от Агенция по вписванията по фирмено дело № 3663/1991 г.; инструкция за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-18 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на "БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ да провежда социологически проучвания в изборния ден 7 юни 2009 г.

До 2 юни 2009 г. "БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД  - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ да представи в ЦИКЕП списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 5 юни 2009 г. "БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД - ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ да представи в РИК заверен от ЦИКЕП списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

                                            

СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

АА/ЛТ

Всички решения