Начало » Решения » Решение ЕП-№ 104/08.05.2009

Решение № ЕП-104/08.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-104
София, 08.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-68 от 21 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 171 от 8 май 2009 г. на председателя и секретаря на РИК - Видин, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-68 от 21 април 2009 г., като:

1. Грешният ЕГН  на  члена на РИК - Видин, Зорница Илиева Димитрашкова да се чете "ЕГН ".

2. Грешният ЕГН  на  члена на РИК - Видин, Петя Руменова Левашка да се чете "ЕГН ".

3. Анулира удостоверения № 4 и 9 от 21 април 2009 г. и издава нови удостоверения с верните ЕГН.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Видин.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/МБ

Всички решения