Начало » Решения » Решение ЕП-№ 103/07.05.2009

Решение № ЕП-103/07.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-103
София, 07.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-44 от 16 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 144 от 7 май 2009 г. на председателя и секретаря на РИК - Пазарджик, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП- 44 от 16 април 2009 г., като:

1. Името на зам.-председателя на РИК - Пазарджик, вместо Стойчо Николов Власев да се чете "Стойко Николов Власев".

2. Името на члена на РИК - Пазарджик, вместо Лъчезар Николов Минев да се чете "Лъчезар Николаев Минев".

3. Името на члена на РИК - Пазарджик, вместо Георги Владимиров Шопов да се чете "Георги Любомиров Шопов".

4. Грешният ЕГН  на  члена на РИК - Пазарджик, Павлина Стефанова Гагарова да се чете "ЕГН ".

5. Името на члена на РИК - Пазарджик, вместо Сергей Манушев Кичиков да се чете "Сергей Манушов Кичиков".

6. Анулира удостоверения № 2, 12, 15, 16 и 17 и от 16 април 2009 г. и издава нови удостоверения с верните имена и ЕГН.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Пазарджик.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АА/ЛТ

Всички решения