Начало » Решения » Решение ЕП-№ 102/07.05.2009

Решение № ЕП-102/07.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-102
София, 07.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-50 от 17 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 159 от 7 май 2009 г. на председателя и секретаря на РИК - Бургас, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП- 50 от 17 април 2009 г., като името на члена на РИК - Бургас, вместо Костадин Банев Костов да се чете "Константин Банов Костов".

Анулира удостоверение № 6 от 17 април 2009 г. и издава ново удостоверение с вярното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Бургас.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения