Начало » Решения » Решение ЕП-№ 100/07.05.2009

Решение № ЕП-100/07.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-100
София, 07.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение “Българско сдружение за честни избори и граждански права – национална асоциация” за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 79 от 24 април 2009 г. от заместник-председателя на Сдружение с обществено полезна дейност "Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация" за регистрация с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 9 април 2009 г. по ф.д. № 1004/2006 г. на Плевенски окръжен съд; копие от устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение "Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Не по-късно от 27 май 2009 г. Сдружение "Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа:

- за български граждани - трите имена и ЕГН;

- за гражданите на други държави - членки на Европейския съюз - имената, номер и дата на удостоверението за пребиваване.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

АА/ЛТ

Всички решения