Начало » Решения » Решение ЕП-№ 1/04.04.2009

Решение № ЕП-1/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-1
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: начина на вземане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 24, ал. 1 -  3 и чл. 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

2. Избирателните комисии вземат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

4. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.

5. Решенията и протоколите на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии се подпечатват с печата им.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

 

БТ/ЛТ                                                                                     Мустафа Карадайъ

Всички решения