Разпределение на мандатите по метода Хеър-Ниймайер

 1. Сумата от действителните гласове е 2 576 442
 2. Отношението 2 576 442/17 e 151 555.41 и не е цяло число
 3. Националната избирателна квота е 151 556 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. За партиите и коалициите остават за разпределяне 17 броя мандати
 5. Право да участват в разпределянето на 17-те мандата имат партиите с № 3, 4, 5, 6, 8, 11, чиито действителни гласове са повече от националната избирателна квота
 6. Сумата на гласовете на партиите с № 3, 4, 5, 6, 8, 11, е равна на 2 186 523
 7. Квотата на Хеър е 2 186 523/17 = 128619
 8. Частните на ред 2 на таблицата се получават като действителните гласове на всяка партия с № 3, 4, 5, 6, 8, 11 се разделят на Квотата на Хеър
 9. Партиите с № 3, 4, 5, 6, 8, 11 получават толкова мандати (ред 3 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно
 10. Получените остатъци са показани на ред 5
 11. Остават 4 броя неразпределени мандата
 12. Първият неразпределен мандат получава партия № 3 - с най-голям остатък 0.880251
 13. Вторият неразпределен мандат получава партия № 4 - с най-голям остатък 0.831596
 14. Третият неразпределен мандат получава партия № 6 - с най-голям остатък 0.705658
 15. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия № 8 - с най-голям остатък 0.59499
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано на ред 7 от таблицата.
 17. Всички 17 мандати са разпределени.

Методика за изчисление на резултатите


ПартияРЗСЛидерГЕРБДПСАтакаКЗБСПС ЗащитаНДСВБСДБНДСКПП ЗеленитеНапред ВМРОИК Чавдар Иванов Николов
Брой канд.17171717171717171317171417-
Vi120280
4.67%
146984
5.70%
627693
24.36%
364197
14.14%
308052
11.96%
476618
18.50%
11904
0.46%
205146
7.96%
14132
0.55%
11679
0.45%
204817
7.95%
18444
0.72%
57931
2.25%
8565
0.33%
mi-- 4.880251 2.831596 2.395074 3.705658- 1.59499-- 1.592432---
pi--4223-1--1---
ri-- 0.880251 0.831596 0.395074 0.705658- 0.59499-- 0.592432---
Доп. манд.--1101-1--0---
Общо манд.--5324-2--1---