Начало » Решения

Решения

ЕП-87/29.04.2009
одобряване на техническия образец на Бюлетината за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-86/28.04.2009
регистрация на юридическо лице с нестопанска цел Фондация “Общности 2002” като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-85/28.04.2009
възлагане на компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-84/28.04.2009
поправка на приетите с Решение № ЕП-74 от 24 април 2009 г. на ЦИКЕП Методически указания за секционните избирателни комисии

ЕП-83/28.04.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 54 от 17 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-82/28.04.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 37 от 15 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-81/28.04.2009
поправка на очевидна фактическа грешка

ЕП-80/27.04.2009
избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-79/27.04.2009
изменение на Решение № ЕП-26 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-78/27.04.2009
изменение на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-77/27.04.2009
изменение на Решение № ЕП-2 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-76/27.04.2009
изменение на Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-75/27.04.2009
изменение на Решение № ЕП-10 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП

ЕП-74/24.04.2009
приемане Методически указания за секционните избирателни комисии

ЕП-73/23.04.2009
реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан

ЕП-72/23.04.2009
обезпечаване нормалната работа на районните избирателни комисии

ЕП-71/21.04.2009
разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Алфа рисърч” ООД

ЕП-70/21.04.2009
разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова 5” АД

ЕП-69/21.04.2009
регистриране на политическа партия “Движение за” права и свободи” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-68/21.04.2009
 

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12