Начало » Решения

Решения

ЕП-7/04.04.2009
единната номерация на избирателните секции

ЕП-6/04.04.2009
реквизити на печатите на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии

ЕП-5/04.04.2009
процесуалното представителство на ЦИКЕП пред Върховния административен съд

ЕП-4/04.04.2009
упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИКЕП за подписване на граждански договори с техническите сътрудници, подпомагащи дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИКЕП, Министерския съвет и Народното събрание

ЕП-3/04.04.2009
създаване на работни групи на ЦИКЕП и определяне на говорители

ЕП-2/04.04.2009
съобщаване на решенията на ЦИКЕП и обнародването им

ЕП-1/04.04.2009
начина на вземане на решения от избирателните комисии

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12