Начало » Решения

Решения

ЕП-27/09.04.2009
удостоверения за гласуване на друго място, за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на ученици и студенти

ЕП-26/09.04.2009
процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на партиите, коалициите от партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите на 7 юни 2009 г.

ЕП-25/09.04.2009
финансирането на предизборната кампания

ЕП-24/09.04.2009
предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

ЕП-23/09.04.2009
процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 7 юни 2009 г.

ЕП-22/08.04.2009
участие на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България; на наблюдатели от страната и чужбина, на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за произвеждане на изборите за членове на Европейс

ЕП-21/08.04.2009
условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-20/08.04.2009
реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-19/08.04.2009
условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

ЕП-18/08.04.2009
условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

ЕП-17/07.04.2009
проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на политически партии , коалиции от партии и независими кандидати

ЕП-16/07.04.2009
изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция от партии и независим кандидат

ЕП-15/07.04.2009
възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-14/07.04.2009
обявяване на решенията на районните избирателни комисии

ЕП-13/07.04.2009
назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

ЕП-12/07.04.2009
назначаване състави на районните избирателни комисии за избиране членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-11/07.04.2009
регистрацията на кандидатски листи на партии и и коалиции от партии и регистрация на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009г.

ЕП-10/07.04.2009
регистрация в ЦИКЕП на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-9/06.04.2009
приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-8/06.04.2009
приемане на хронограма за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12