Начало » Решения

Решения

ЕП-227/02.06.2009
приложение на чл. 10, § 2 от Акта относно преките избори за членове на Европейския парламент от 1976 г.

ЕП-226/02.06.2009
допусната техническа грешка в Приложение № 50 от изборните книжа

ЕП-225/02.06.2009
жалба от Сава Хараламбов Хараламов, жив. гр. Сливен, ул. Одрин-12-Б-9, срещу решение № 1 от 28 май 2009 г. на РИК - Сливен

ЕП-224/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-223/02.06.2009
обжалване на решение от 11 май 2009 г. по протокол № 5 на РИК – Стара Загора

ЕП-222/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-221/02.06.2009
протокол-грама за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

ЕП-220/02.06.2009
единната номерация на избирателните секции в чужбина

ЕП-219/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-218/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-217/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-216/02.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-215/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-214/01.06.2009
жалба от Александър Трифонов Томов – представляващ ПП “Българска социалдемокрация” против нарушение на предизборната кампания по радио- и телевизионни оператори

ЕП-213/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-212/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-211/01.06.2009
жалба от ПП “ГЕРБ” против решение № 20 от 28 май 2009 г. на РИК – Русе

ЕП-210/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-209/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

ЕП-208/01.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12